Basisverzekering 2021

De inhoud van de basisverzekering wordt continue gewijzigd. In het nieuwe jaar, met ingangsdatum 1 januari 2021 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd voor de zorgverzekering 2021. Een grote groep Nederlanders zonder medicijngebruik of ziektebeeld zal hier niks van merken. Ruim een miljoen patiënten gaat er op vooruit of achteruit. Sowieso heeft het nieuwe basispakket gevolgen voor de zorgpremie. Om de premie zorgverzekering 2021 niet te hard te laten stijgen is er gekozen om de patiënt mee te laten betalen. Duizenden behandelingen en medicijnen worden belast aan de verzekerde met het heffen van een maximaal eigen risico en maximaal eigen bijdrage.

De Rijksoverheid, ZN (Zorgverzekeraars Nederland), gemeenten en zorgverzekeraars zelf hebben samen inspraak in de inhoud van de polis. Noodzakelijke zorg is opgenomen in de basiszorgverzekering, meestal betekent dit een volledige vergoeding voor behandelingen. Maar wat zit er in de basisverzekering 2021?

Toevoeging basisverzekering 2021

Op Prinsjesdag werd bekend gemaakt wat de wijzigigen zijn in het basispakket voor het komende jaar. Iedere zorgpolis wordt uitgebreid voor diverse behandelingen, voor de dekking wordt geen onderscheid gemaakt in het typepolis; budgetpolis, naturapolis, gecombineerde polis of restitutiepolis. Zoals gezegd zijn er wijzigingen in de basisverzekering 2021. Vergoedingen voor zorg welke afgelopen jaar in de basisverzekering zitten, zijn in 2021 ook weer opgenomen in de basisverzekering.
medicijnen uit apotheek in basisverzekering
Belangrijkste toevoegingen:
 • 3 nieuwe medicijnen vergoed: Fampyra, durvalumab en abemaciclib
 • Specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten vergoed
 • Logeervergoeding van maximaal € 75,- per nacht bij behandelingen op grote afstand
 • Het "Stoppen met roken programma" wordt aangeboden zonder eigen risico
Veelbesproken is de wijkverpleging, daar is goed nieuws te melden. Er is 435 Miljoen Euro extra budget vrij gemaakt voor de wijkverpleging welke 4 jaar lang te besteden is. Dit zal dan ook ten goede komen voor echt hulpbehoevenden.

Tot de 18 jarige leeftijd worden tandartskosten en fysiotherapie ook vergoed! Over fysiotherapie gesproken, er bestaat een lijst met chronische aandoeningen 2021. Valt jouw aandoening hieronder, dan kom je in aanmerking voor een flinke vergoeding vanuit de basisverzekering. Als je hiervoor in aanmerking komt betaal je logischerwijs niet meer voor je premie zorgverzekering. Zowel de basispremie als aanvullende verzekeringen kun je vergelijken.

Overige Wijzigingen basisverzekering 2021

 • 1000 mg Paracetamol, vitaminen en mineralen niet meer vergoed
 • Medicijn nivolumab (tegen huidkanker) niet meer vergoed
 • Eigen bijdrage medicijnen naar maximaal € 250,- per jaar
 • Borstcorrectie met AFT techniek komende 2.5 jaar vergoed
 • Hernia PTED behandelingen komende 9 maanden vergoed
 • BTW verhoging van 6 naar 9%

Vergoedingen uit de basisverzekering 2021

Kinderen tot 2 jaar, en ouderen van 65 jaar en ouder maken de meeste zorgkosten.
 • Ziekenhuis kosten (medisch specialistische zorg): wel eigen risico, geen eigen bijdrage
 • Paramedische zorg (fysiotherapie, diëtiek, logopedie): wel eigen risico, geen eigen bijdrage
 • Tandarts en mondzorg tot 18 jaar: geen eigen risico, geen eigen bijdrage
 • Medicijnen: wel eigen risico, soms eigen bijdrage
 • Alle huisarts bezoeken: geen eigen risico en geen eigen bijdrage
 • GGZ (psychologische hulp), geen eigen risico en geen eigen bijdrage
 • Wijkverpleging en verzorging, geen eigen risico en geen eigen bijdrage
 • Zwangerschap: wel eigen bijdrage, geen eigen risico. Kies dan ook voor de beste aanvullende zorgverzekering voor zwangerschappen.

Eigen risico 2021

In het vergoedingen overzicht komt de term 'eigen risico' telkens weer naar boven. Bekijk alle mogelijkheden op de pagina eigen risico van de zorgverzekering 2021. Het minimale en verplichte eigen risico is ongewijzigd: € 385,-. Hierop zijn de zorgpremies allemaal op gebasseerd, vrijwillig kun je dit verhogen tot € 885,-, exact hetzelfde als in 2019. Maar waarom zou je het verplichte eigen risico vrijwillig opschalen? Heel simpel omdat je bij weinig zorgkosten kunt kiezen voor de allergoedkoopste zorgverzekering. De besparing is dan zo groot dat je mogelijk meer zorgtoeslag in 2021 krijgt dan zorgpremie betaald.

Het afsluiten van de zorgverzekering 2021 is verplicht, iedere Nederlander heeft de plicht om de basisverzekering af te sluiten. Alle zorgverzekeraars hebben andersom ook de plicht alle aanvragen te accepteren. Ook als bekend is dat je enorm veel zorgkosten gaat maken geldt er voor iedere zorgverzekeraar de acceptatieplicht voor de basisverzekering 2021.

Vrije artsenkeuze

vrije artsenkeuze

Hoewel de inhoud qua dekking bij iedere zorgverzekeraar identiek is geldt dat niet voor de 'vrije artsenkeuze'. De restitutiepolis bestaat uit volledige keuzevrijheid, terwijl voor de goedkopere naturapolis beperkingen zijn. Er is dan een selectie gemaakt uit ziekenhuizen en apotheken waarbij je terecht kunt. Maak je gebruik van een niet gecontracteerde zorgverlener dan betaal je daarvoor een eigen bijdrage, hoogte afhankelijk van behandeling. Informeer daarvoor bij je huidige zorgverzekeraar.

Onze beoordeling: