Vergoedingen basisverzekering 2021

vergoedingen 2021
Op deze pagina staan de meeste voorkomende behandelingen en vergoedingen welke worden verwacht voor de zorgverzekering 2021. Het gaat dan alleen om de basisverzekering welke verplicht is. Vooral curatieve zorg is opgenomen in het basispakket. De zorgkosten zijn gericht op de genezing en behandeling van acute en chronische lichamelijke en psychische aandoeningen. Langdurige en intensieve zorg thuis of in een zorginstelling valt onder de Wet Langdurige Zorg en hebben geen invloed op de zorgverzekering.

De meest gedeclareerde vergoedingen:Afvallen en dieet

 • 3 uur dieetvoorlichting met een medisch doel
 • Het lijfstijlinterventieprogramma (GLI)
 • Dieetpreparaten, na toestemming van je arts en zorgverzekeraar

 • Ambulancevervoer en traumahelikopter

  Hiervoor geldt een eigen risico van circa € 300,-.

  Anticonceptie

  Vergoeding voor voorbehoedsmiddelen voor vrouwen, het gaat dan o.a. de anticonceptiepil en het spiraaltje. Dit geldt tot de leeftijd van 21 jaar. Daarentegen zijn condooms niet opgenomen in het basispakket. Wil je dit wel, kies dan een uitgebreide zorgverzekering voor studenten.

  Bril en lenzen

  Enkel bij medische indicatie is er een vergoeding door de basisverzekering 2021. Dit is voor bril of lenzen bij een bijzondere oogafwijking of zeldzame sterkte. Aanvullend verzekeren kan iedereen, bekijk dan de vergoeding voor bril.

  Buitenland

  Ga je grensoverschrijdende activiteiten ondernemen, ben je dan bewust van hoe je zorg geregeld is. Niet spoedeisende zorg wordt enkel na toestemming van je zorgverzekeraar vergoed. Wel spoedeisende zorg wordt volgens marktconforme tarieven volledig vergoed. Voor medische kosten als het gevolg van wintersport, of andere uitdagende activiteiten, geldt er een beperking. Aanvullend verzekeren kan wel, bekijk hiervoor de zorgvergelijker 2021 waarin de buitenlanddekking is opgenomen.

  Ergotherapie

  10 volledige uren per kalenderjaar.

  Fysiotherapie

 • Onbeperkt behandelingen fysiotherapie in een ziekenhuis. Dit na een behandeling of operatie en op voorschrift.
 • Voor personen tot 18 jaar en personen van 18 jaar en ouder zijn er verschillende voorwaarden en een maximaal aantal behandelingen.
 • Voor een uitgebreid overzicht zie de pagina: zorgverzekering 2021 met fysiotherapie.

  Gehoor

  Onderzoek naar de functie van het gehoor en advies bij de keuze van een gehoorapparaat. Er is geen vergoeding voor gehoorapparaten.

  Huisarts

  Bezoek, consult en behandeling bij de huisarts, er geldt geen gelimiteerde beperking.

  Hulpmiddelen en verbandmiddelen

  Diverse hulpmiddelen zoals krukken, en verbandmiddelen zoals een mitella, worden vergoed. Meestal geldt er wel een eigen bijdrage.

  Logopedie

  Hulp met spraak en ademhaling door logopedist.

  Medicijnen / geneesmiddelen

  Vergoeding voor alle geneesmiddelen welke zijn voorgeschreven door de huisarts, arts en specialist. Afhankelijk van het medicijn kan er een eigen bijdrage van toepassing zijn. Vanaf 2021 worden medicijnen tegen taaislijmziekte, hepatitis C, erfelijke borstkanker en zenuwstimulatie voor verstopte darmen ook vergoed.

  Psycholoog, psychotherapie en psychiater

  Basis en specialistische Geestelijke Gezondheidzorg (GGZ).

  Tandarts en orthodontie

  Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt voor kinderen tot 18 jaar en ouder dan 18 jaar. Diverse behandelingen worden tevens ook door de basisverzekering vergoed. Een uitgebreid overzicht vind je op de tandartsverzekering pagina.

  Ziekenhuis

  Consulten, behandelingen, opname en operaties in het ziekenhuis, GGZ instelling of kliniek die vallen onder medisch specialistische zorg.

  Zorginstelling

  Langdurig, maar ook kortdurend verblijf in een zorginstelling. Zo wordt er zorg geboden voor personen welke, vanwege medische reden, nog niet naar huis kunnen na een ziekenhuisbehandeling.

  Zwanger

  Verloskundige zorg voor bevallingen welke in het ziekenhuis, thuis, in een geboortecentrum of geboortehotel plaatsvinden. Voor een poliklinische bevalling zonder medische indicatie geldt een eigen bijdrage. Voor kraamzorg ben je ook beperkt verzekerd. Maximaal 10 dagen en een eigen bijdrage van € 4,30 voor ieder uur. Om deze reden wordt er aan aanvullende zorgverzekering voor zwangerschap aanbevolen. Verloskundige zorg bij een bevalling thuis en bevalling in een ziekenhuis met een medische noodzaak zijn ook opgenomen in de basisverzekering.

  Overige vergoedingen basisverzekering 2021:

  • Onderzoek naar erfelijke afwijkingen
  • Behandelingen voor longziektes en spierziektes
  • MRI scan, CT scan en Echografie
  • Borstprotheses wanneer er geen borstgroei is (ook transgender)
  • Ooglidcorrectie bij hinder met zien
  • Stoppen met roken programma
  • Vruchtbaarheidsbehandelingen (IVF), maximaal 3 pogingen
  Bovendien zijn er veel vergoedingen in de zorgverzekering 2021 opgenomen voor 'speciale gevallen', bijvoorbeeld voor steunzolen, pedicure en podotherapie. Is er een medische noodzaak, of staat je aandoening op de lijst chronische aandoeningen? Dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor extra vergoedingen. Voor een volledig overzicht kijk je op de website van de Rijksoverheid.
  Goedkope Zorgverzekering 2021
  Onze beoordeling: